Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2015

byMBcreativity
3014 6c84 500
Mamy pretensje do tych wszystkich, którzy "wybrali" życie w tym samym czasie co my i biegną obok nas, wchodzą nam w drogę lub zostawiają nas w tyle. Powiedzmy to wyraźniej: każdy współczesny jest obrzydliwy. Godzimy się z wyższością zmarłych, nigdy z wyższością żywych, których istnienie jest dla nas samo w sobie wyrzutem i naganą, zachęca nas do zejścia w otchłanie skromności.
Reposted fromxempx xempx
byMBcreativity
3026 6dde 500
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange

June 19 2015

byMBcreativity
8951 4ca8 500
byMBcreativity
6500 852b
Reposted fromohshit ohshit viawisniakowska wisniakowska
byMBcreativity
4963 49a9 500
Reposted fromtohuwabohu tohuwabohu viamymajo mymajo
byMBcreativity
byMBcreativity
9075 7857
Reposted fromwisniakowska wisniakowska
byMBcreativity
Mężczyźni mają tylko dwa uczucia - głód i pożądanie. Jeśli widzisz go bez erekcji, zrób mu kanapkę.
— "Dlaczego mężczyźni pragną seksu, a kobiety potrzebują miłości" Allan i Barbara Pease
Reposted fromMissySleepy MissySleepy viawisniakowska wisniakowska
byMBcreativity
9114 8974
Reposted fromwisniakowska wisniakowska
byMBcreativity
Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.
— Marie Lu – Legenda. Patriota
byMBcreativity
1104 6463
Reposted fromzciach zciach viaAinsworthCass AinsworthCass
byMBcreativity
byMBcreativity
Im dłużej o kimś myślisz, tym bardziej jest zmyślony.
— Miłość 2.0
byMBcreativity
5525 9750
Chcę...
Reposted fromnivea nivea viaAinsworthCass AinsworthCass
byMBcreativity
8058 a9c2 500
Reposted fromwonderwoman wonderwoman viawisniakowska wisniakowska
byMBcreativity
3384 7e2b 500
Reposted fromfungi fungi viawisniakowska wisniakowska
byMBcreativity
1686 50a2
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viawisniakowska wisniakowska
byMBcreativity
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viawisniakowska wisniakowska
byMBcreativity
Nie czyń priorytetu z kogoś, kto ma Cię tylko za opcję.
— ...
Reposted fromkatalama katalama viaAinsworthCass AinsworthCass
byMBcreativity
Wszyscy strasznie spinamy się , aby być jacyś. Codziennie rysujemy siebie, dolepiamy do siebie klejem kolejne kartki, zdjęcia, wrysowujemy się w ramki, aby poczuć że jesteśmy czymś więcej niż imieniem i nazwiskiem.
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl