Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2015

byMBcreativity

"Ona taka jest, prawda? Potrafi otwarcie mówić, co czuje i jak kocha. Umie też pisać o tym piękne listy równymi, nieco dziecinnymi literami.
Jest taka delikatna w wyrażaniu oczekiwań. Gdy chce, żebyś ją zaprosił do kina, pyta: “Kiedy ostatnio byłeś w kinie”, prawda?
Ma się ochotę ją często przytulać, a nawet gładzić po głowie. Łatwo ją zranić, ale jest w niej ta szczególną wrażliwość, która nie pozwala zrobić jej krzywdy… nikt nie depcze delikatnych kwiatków. Nie są jej potrzebne kolce, chociaż czasami wydaje się piękniejsza i bardziej dumna niż róża. Jest przy tym w niej coś ujmująco dziecinnego. Czasami to gubi mężczyzn.
Czemu tego nie doceniłeś?"

— M. Kowszewicz
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming
byMBcreativity
- Tak bardzo Go kochasz? - Kocham - odparła bez wahania. - O rany - westchnąłem i dopiłem piwo. - Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
byMBcreativity
Pielęgnuj swoje marzenia. Trzymaj się swoich ideałów. Maszeruj śmiało według muzyki, którą tylko Ty słyszysz. Wielkie biografie powstają z ruchu do przodu, a nie oglądania się do tyłu. 
— Paulo Coelho
Reposted fromjulliett julliett
byMBcreativity
I don't want to be here anymore.
Reposted fromorchideaaaa orchideaaaa
byMBcreativity
7548 d5bc 500
Reposted fromkacperek kacperek
byMBcreativity
7571 0e2b 500
Origami
Reposted fromtaw taw
byMBcreativity
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality

June 22 2015

byMBcreativity
2193 6ba0
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow
byMBcreativity
2205 6331
Reposted fromnazarena nazarena

June 21 2015

byMBcreativity
2241 71d5 500
Reposted fromkjuik kjuik
byMBcreativity
2462 e22f
Reposted fromarrat80 arrat80
byMBcreativity
2770 dc30 500
Reposted fromberenjena berenjena
byMBcreativity
2781 64bb
Reposted fromolass olass
byMBcreativity
byMBcreativity
2960 50ac 500
Reposted fromadamkrk adamkrk
byMBcreativity
2975 b53d 500
Reposted fromzielonazielona zielonazielona
byMBcreativity

W samotności nikt nie jest bezpieczny.

Reposted fromathousandthoughts athousandthoughts
byMBcreativity
8829 a15c
Reposted frompiro piro
byMBcreativity
Reposted fromoll oll
byMBcreativity
3014 6c84 500
Mamy pretensje do tych wszystkich, którzy "wybrali" życie w tym samym czasie co my i biegną obok nas, wchodzą nam w drogę lub zostawiają nas w tyle. Powiedzmy to wyraźniej: każdy współczesny jest obrzydliwy. Godzimy się z wyższością zmarłych, nigdy z wyższością żywych, których istnienie jest dla nas samo w sobie wyrzutem i naganą, zachęca nas do zejścia w otchłanie skromności.
Reposted fromxempx xempx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl